Vota PSC. PSC-PSOE

Collage

Partit dels Socialistes del Catalunya

Vota PSC. PSC-PSOE : Espana, en progreso Catalunya, en progreso / Partit dels Socialistes del Catalunya

[S.l. : a cura dell'autore, dopo il 1978]